• Sau khi sự kiện kết thúc, dựa vào BXH Thành Tựu trong game để phát thưởng
  • Thưởng sẽ được gửi trong 2-3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc
  • Sau khi sự kiện kết thúc, dựa vào BXH Lầu Thiên Cơ trong game để phát thưởng
  • Thưởng sẽ được gửi trong 2-3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc
  • Sau khi sự kiện kết thúc, dựa vào BXH Lầu Thiên Cơ, Thành Tựu, Thiên Hạ Hội Võ trong game để phát thưởng
  • Điều kiện nhận thưởng:
  • Giải khuyến khích: Người chơi có 2 hạng mục bất kỳ lọt TOP10 đều được nhận thưởng
  • Thưởng sẽ được gửi trong 2-3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc
TOP1:
Xếp TOP1 cả 3 hạng mục Lầu Thiên Cơ, Thành Tựu, Thiên Hạ Hội Võ, chỉ cần 1 trong 3 hạng mục không đạt sẽ nhận giải khuyển khích
TOP2:
Xếp TOP2 cả 3 hạng mục Lầu Thiên Cơ, Thành Tựu, Thiên Hạ Hội Võ, chỉ cần 1 trong 3 hạng mục không đạt sẽ nhận giải khuyển khích
TOP3:
Xếp TOP3 cả 3 hạng mục Lầu Thiên Cơ, Thành Tựu, Thiên Hạ Hội Võ, chỉ cần 1 trong 3 hạng mục không đạt sẽ nhận giải khuyển khích