Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Tin Tức > Nội dung chính
Vượt Thiên Cơ - Vơ Ngọc 7
2021-10-15 10:20:43
Quý Quân Chủ Thân Mến ! Nhằm tăng thêm sự hấp dẫn của Thiên Cơ Tháp, BQT xin tổ chức sự kiện Vượt Thiên Cơ - Vơ Ngọc 7. Xin mời chư vị xem thêm chi tiết sự kiện

Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 16/10 đến 10:00 ngày 28/10

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân Chủ đạt mốc Lầu Thiên Cơ theo chỉ định thì sẽ nhận được phần thưởng.

Server 6-11 : Toàn bộ Quân Chủ vượt qua mốc Lầu Thiên  Cơ Vân Trung 30, 54 và 57 sẽ nhận được thưởng
Server 12 - 16: Toàn bộ Quân Chủ vượt qua mốc Lầu Thiên  Cơ Vân Trung 1 và 20 sẽ nhận được thưởng
Server 17 - 18: Toàn bộ Quân Chủ vượt qua mốc Lầu Thiên  Cơ Vân Trung 1 và 10 sẽ nhận được thưởng
Server 19: Toàn bộ Quân Chủ vượt mốc Lầu Thiên Cơ 90

Ví dụ: Quân chủ ở server 12 - 16 đang ở mức Lầu Thiên Cơ Vân Trung 2 , quân chủ sẽ nhận được thưởng của sự kiện tại mốc Lầu Thiên Cơ Vân Trung 1. Sau đó quân chủ tiếp tục vượt qua mốc lầu 20 thì sẽ nhận thêm thưởng mốc lầu 20

Phần thưởng:

Server 6-11
Vượt lầu thiên cơ vân trung 30 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 54 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 57 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 +  Ngọc Tấn Công Lv 7
Server 12-16
Vượt lầu thiên cơ vân trung 1 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 20 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 +  Ngọc Tấn Công Lv 7
Server 17-18
Vượt lầu thiên cơ vân trung 1 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 10 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 +  Ngọc Tấn Công Lv 7
Server 19
Vượt lầu thiên cơ 90 nhận : 1000 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *10 +  Ngọc Tấn Công Lv 7

Thời gian trao thưởng sẽ từ 2-3 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện không tính thứ 7 và chủ nhật