Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Tin Tức > Nội dung chính
10H00 NGÀY 04/08 KHAI MỞ S9 HÀM CỐC
2021-08-03 23:20:26

\

[𝐌𝐀́𝐘𝐂𝐇𝐔̉ 𝐌𝐎̛́𝐈] 𝐒𝟗𝐇𝐀̀𝐌𝐂𝐎̂́𝐂𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇𝐓𝐇𝐔̛́𝐂𝐊𝐇𝐀𝐈𝐌𝐎̛̉ 𝟏𝟎𝐇𝟎𝟎𝐍𝐆𝐀̀𝐘𝟎𝟒/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏
 
GC1: MONGCHIENQUOCTOP1
GC2: TANTHUYHOANG1
GC3: CHIMSEDINANG96
GC4: THATQUOC7
GC5: MCQ555
GC6: CAUCA10
GC7: KINGLV10
GC8: KINGLV20
GC9: KINGLV30
GC10: QUOCCHIEN24H
GC11: happy123
 
ĐUA TOP THÀNH TỰU S9:
Từ 04.08 đến 10h00 13.08
Căn cứ BXH thành tựu S9, tất cả Quân chủ top 1-10 có tổng sao thành tựu từ 800 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv7, Mảnh sao Đỏ*30
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv6, Mảnh sao Đỏ*20
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv5, Mảnh sao Đỏ*15
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv4, Mảnh sao Đỏ*10
 
ĐUA TOP LẦU THIÊN CƠ:
Từ 04.08 đến 10h00 13.08
Căn cứ BXH Lầu thiên cơ S9, tất cả Quân chủ top 1-10 đạt tầng 65 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv7, Mảnh sao đỏ*30, Vũ Khí Cam Cấp 10
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv6, Mảnh sao đỏ*20, Vũ Khí Cam Cấp 9
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv5, Mảnh sao đỏ*15, Vũ Khí Cam Cấp 8
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv4, Mảnh sao đỏ*10, Vũ Khí Cam Cấp 7
 
 
SỰ KIỆN LOAN TIN KHAI MỞ S9
Thời gian: đến hết ngày 08.08
B1. Like - share ng khai post này
B2. Comment: S9 #mongchienquoc + tag bạn bè
B3. Mở nhận tin nhắn từ người lạ để Tiểu Linh inbox GC
555 GC siêu giá trị dành cho 555 Quân chủ nhanh tay làm đúng và đủ thể lệ.
Quà đc gửi sau khi sự kiện kết thúc 2-3 ngày!
 
Post này đạt 100 like, 500 comment sẽ ng bố GC Chung số 12
Tải game: https://bit.ly/MongChienQuoc
Trang chủ: http://mongchienquoc.sonhaigame.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/MongChienQuoc
Hội quán: https://www.facebook.com/groups/mongchienquoc
MỘNG CHIẾN QUỐC Ủ MƯU TÍNH KẾ PHẾ ĐỊCH XƯNG VƯƠNG
#mongchienquoc #warringkingdoms #ChienThuat #Games #AOE
#quocchien #chienquoc #SLG #gamedantran #Deche #csdn #chimsedinang #mcq