Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Tin Tức > Nội dung chính
10H00 NGÀY 21/7 KHAI MỞ S7 LÂM TRUY
2021-07-20 15:15:50

\


[𝐌𝐀́𝐘𝐂𝐇𝐔̉ 𝐌𝐎̛́𝐈] S7 LÂM TRUY CHÍNH THỨC KHAI MỞ 10H00 NGÀY 21.07
 
GC1: MONGCHIENQUOCTOP1
GC2: TANTHUYHOANG1
GC3: CHIMSEDINANG96
GC4: THATQUOC7
GC5: MCQ555
GC6: CAUCA10
GC7: KINGLV10
GC8: KINGLV20
GC9: KINGLV30
GC10: QUOCCHIEN24H
GC11: happy123
 
ĐUA TOP THÀNH TỰU:
Từ 21.7 đến 10h00 30.7
Căn cứ BXH thành tựu S7, tất cả Quân chủ top 1-10 có tổng sao thành tựu từ 800 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv7, Mảnh sao Đỏ*30
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv6, Mảnh sao Đỏ*20
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv5, Mảnh sao Đỏ*15
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc Công Lv4, Mảnh sao Đỏ*10
 
ĐUA TOP LẦU THIÊN CƠ:
Từ 21.7 đến 10h00 30.7
Căn cứ BXH Lầu thiên cơ S7, tất cả Quân chủ top 1-10 đạt tầng 65 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv7, Mảnh sao đỏ*30, Vũ Khí Cam Cấp 10
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv6, Mảnh sao đỏ*20, Vũ Khí Cam Cấp 9
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv5, Mảnh sao đỏ*15, Vũ Khí Cam Cấp 8
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv4, Mảnh sao đỏ*10, Vũ Khí Cam Cấp 7
 
 
Tải game: https://bit.ly/MongChienQuoc
Trang chủ: http://mongchienquoc.sonhaigame.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/MongChienQuoc
Hội quán: https://www.facebook.com/groups/mongchienquoc
MỘNG CHIẾN QUỐC Ủ MƯU TÍNH KẾ PHẾ ĐỊCH XƯNG VƯƠNG
#mongchienquoc #warringkingdoms #ChienThuat #Games #AOE
#quocchien #chienquoc #SLG #gamedantran #Deche #csdn #chimsedinang #mcq