Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Sự Kiện > Nội dung chính
CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐUA TOP S10
2021-08-20 16:01:19

\

\


TỔNG KẾT BXH ĐUA TOP S10
-Nhận iPhone 12 ProMax tại đây: bit.ly/vqmmfp
Chúc mừng Quân chủ Tôn Tẫn Triệu quốc đoạt TOP 1 BXH Thiên Cơ các
Chúc mừng Quân chủ HoangNam Sở quốc đoạt TOP 1 BXH Thành tựu
Phần quà sẽ được gửi đến chư vị trong vòng 48-72 giờ sau khi sự kiện kết thúc.
ĐUA TOP THÀNH TỰU S10:
Từ 11.08 đến 10h00 20.08
Căn cứ BXH thành tựu S10, tất cả Quân chủ top 1-10 có tổng sao thành tựu từ 1000 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv7, Mảnh sao Đỏ*30
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv6, Mảnh sao Đỏ*20
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv5, Mảnh sao Đỏ*15
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc ng Lv4, Mảnh sao Đỏ*10
ĐUA TOP LẦU THIÊN CƠ:
Từ 11.08 đến 10h00 20.08
Căn cứ BXH Lầu thiên cơ S10, tất cả Quân chủ top 1-10 đạt tầng 65 trở lên đủ điều kiện nhận thưởng.
Top1: 5k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv7, Mảnh sao đỏ*30, Vũ Khí Cam Cấp 10
Top2: 4k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv6, Mảnh sao đỏ*20, Vũ Khí Cam Cấp 9
Top3: 3k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv5, Mảnh sao đỏ*15, Vũ Khí Cam Cấp 8
Top4-10: 2k Phiếu điểm, Ngọc Nhanh nhẹn Lv4, Mảnh sao đỏ*10, Vũ Khí Cam Cấp 7
LIÊN MINH THẨN THÁNH: trong thời gian sự kiện , tất cả thành viên Liên Minh Cấp 4 trở lên đều nhận thưởng.
-Nhận iPhone 12 ProMax tại đây: bit.ly/vqmmfp
-Tải game: https://bit.ly/MongChienQuoc
-Trang chủ: http://mongchienquoc.sonhaigame.com/
-Nạp KNB x2 lần đầu: https://pay.sonhaigame.com/
-Fanpage: https://www.facebook.com/MongChienQuoc
-Hội quán: https://www.facebook.com/groups/mongchienquoc
-MỘNG CHIẾN QUỐC Ủ MƯU TÍNH KẾ PHẾ ĐỊCH XƯNG VƯƠNG -
#mongchienquoc #warringkingdoms #ChienThuat #Games #AOE
#quocchien #chienquoc #SLG #gamedantran #Deche #csdn #chimsedinang #mcq